Scroll to top
  • ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ • Τηλ. Επικ.: Γραφείο: 2310 556926, Κινητό: 6972 123891

Δρ. Α. Αδάμ Αναπτυξιακή Ψυχολόγος Α.Π.Θ.

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Msc Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
Ασχολείται συστηματικά με παιδιά, εφήβους, νεαρούς ενηλίκους και γονείς.

Ασχολείται με ζητήματα γονεϊκότητας, ανάπτυξης και μάθησης παιδιών και εφήβων. Παράλληλα εξειδικεύεται στη χορήγηση ψυχομετρικών τεστ για παιδιά και εφήβους.

Υπηρεσίες διαγνωστικής αξιολόγησης και ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης

Διάγνωση και αξιολόγηση παιδιών και εφήβων με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς:

  • άγχος
  • φοβίες
  • κατάθλιψη
  • χαμηλή αυτοπεποίθηση
  • έλλειψη συγκέντρωσης
  • προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις και δεξιότητες

Ψυχοθεραπευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων.

Συμβουλευτική υποστήριξη γονιών για θέματα ανάπτυξης νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Διαταραχές μάθησης σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας

Διαγνωστική εκτίμηση* παιδιών προσχολικής, σχολικής ηλικίας και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες* (διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα κ.α.).
• Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς με βάση το γνωστικό προφίλ (χορήγηση τεστ νοημοσύνης WISC*, ενδοατομικό προφίλ, εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικών στόχων).
• Συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με μαθησιακές διαταραχές.
• Συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα ή βρίσκονται σε καταστάσεις σχολικής αποτυχίας.

Ψυχοπαιδαγωγικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συστηματική συνεργασία με την Δώρα Χατζοπούλου, Ειδική Παιδαγωγό, Msc Ειδικής Αγωγής Α.Π.Θ. στα πλαίσια ψυχοπαιδαγωγικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους με δυσκολίες μάθησης.

ΓΡΑΦΕΙΟ

Δέχεται με ραντεβού.
Μπορείτε να επικοινωνείτε σε ώρες γραφείου Δευτέρα με Παρασκευή.

Διευθυνση

Πτολεμαίων 19, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη

Email

infoadamanna@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραφείο: 2310 556926
Κινητό: 6972 123891

Σύντομο Βιογραφικό

Η Άννα Αδάμ είναι απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (MSc) Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Είναι Διδάκτωρ (Ph.D.) της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ερευνητικό θέμα συναφή με το πεδίο της Αναπτυξιακής και Σχολικής Ψυχολογίας.

Εξειδικεύεται στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ νοημοσύνης), καθώς και στην αξιολόγηση παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς. Διετέλεσε επί δεκαετία Επιστημονική Συνεργάτης της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο της οποίας εκπονήθηκε η μελέτη της διδακτορικής της διατριβής. Έχει αναλάβει ερευνητικό έργο ως μέλος Επιστημονικού Προσωπικού σε συνεργασία με την Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. μελετώντας τις επιδράσεις της φαρμακοθεραπείας στη γνωστική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων με χρόνιο νόσημα. Έχει συνεργαστεί συστηματικά με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικούς παιδαγωγούς, Σχολικούς Συμβούλους και εκπροσώπους δημόσιων φορέων (Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΣΥ, Συμβουλευτικούς Σταθμούς) στα πλαίσια διεπιστημονικών συνεργασιών. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει εκπαιδευτικό έργο σε φορείς εκπαίδευσης με τη μορφή εισηγήσεων σε σεμινάρια, εργαστήρια, καθώς και διδασκαλία μαθημάτων σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διαγνωστική Εκτίμηση

Η διαγνωστική εκτίμηση έχει στόχο τη διαμόρφωση μιας εικόνας για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού, τον τρόπο, δηλαδή που χειρίζεται τη μάθηση. Η αξιολόγηση των παιδιών είναι απαραίτητο να εντάσσεται σε ένα κλινικό πνεύμα συνολικής κατανόησης η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες του παιδιού, την προσαρμογή του στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, το επίπεδο και την ποιότητα της σχολικής του ζωής.

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι γενικευμένος όρος και αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση και στη εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας ή και της αριθμητικής. Οι δυσκολίες στη μάθηση αποτελούν αιτίες προβλημάτων στην επικοινωνία, στη σχολική και στην κοινωνική προσαρμογή με επιπτώσεις στο ίδιο το παιδί (ψυχική οδύνη, άγχος, κούραση) αλλά και στην οικογένεια.

Ψυχομετρικά τεστ

Το τεστ νοημοσύνης WISC αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού παιδιών και εφήβων σε συνδυασμό με επιμέρους διαγνωστικά τεστ. Αποτελεί χρήσιμο και αναντικατάστατο εργαλείο στην αξιολόγηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Στα πλαίσια μιας εκτίμησης μέσω του WISC εξετάζεται η μνήμη, η συγκέντρωση, η ταχύτητα αντίληψης, η γλωσσική λειτουργία, η γνωστική ικανότητα και οι κινητικές λειτουργίες.

Οι κλίμακες νοημοσύνης αποτελούν κλινικά εργαλεία τα οποία αναδεικνύουν πως επιδρούν στο νοητικό δυναμικό ενός παιδιού, όχι μόνο γνωστικοί παράγοντες αλλά και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εγρήγορση, τη συναισθηματική κατάσταση, την επιμονή.